Naším cílem je:

  • Poskytovat komplexní služby od první představy klienta až po realizaci
  • Zákazník, kterému se nejen splnila představa realizace stavby, ale především náš návrh tuto představu rozšíří a překoná
  • Poskytnou klientům komfortní servis, který mu umožní jednoduše rozhodovat o postupu bez nutnosti vlastního hledání alternativních řešení
  • Dodržovat kvalitu s důrazem na dořešení detailních souvislostí
  • Předkládat klientům řešení, která jsou technicky a technologicky vyspělá a ekonomicky efektivní jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak z pohledu provozu

Několik rad pro budoucí investory:

  • Spolupráci s architektem vyhledejte už při prvních úvahách, při výběru parcely, při sestavování rozpočtu, při žádosti o bankovní úvěr či hypotéku.
  • Zvažte, co od architekta čekáte. Vezměte na vědomí, že s architektem budete před samotnou studií nuceni strávit spoustu času konzultacemi
  • Architekta vybírejte podle podobnosti Vašeho vkusu a jeho prezentace, nikoli podle ceny. Při realizaci se Vám toto rozhodnutí vrátí.
  • Pokud jste spokojeni s nabídkou katalogového komerčního domu, objednejte si projekt u dodavatele. Vyjde to levněji a rychleji.
  • Sjednejte si TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA nezávisle na dodavateli stavby. Požadujte po něm zodpovědnost za kvalitu a dejte mu pravomoc schvalovat hrazení dodavatelských faktur, včetně projektu.

Jak se zpracovává projekt:

Projektové fáze, které jsou vybranou činností  ve výstavbě (musí je zpracovávat autorizovaná osoba) se řídí  a obsahem musí odpovídat Vyhl. 499/2013, 62/2013.

Návrh/ studie - hmotové a dispoziční řešení. Z pohledu architekta je to nejvýznamnější část projektu. Je důležité tuto fázi nepodcenit. Jeho kvalita podmiňuje úspěch všech následných fází, včetně realizace a především provozu a uživatelské hodnotě.

Projekt pro územní řízení - řeší napojení na inženýrské sítě, dopravní napojení

Projekt pro ohlášení stavby/ projekt pro stavební povolení - řeší návrh technicky obecně (bez dimenzí)

Prováděcí projekt (dříve pro výběr zhotovitele) - řeší podrobnosti do fáze zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby

Realizační dokumentace stavby (není vybranou činností ve výstavbě) - řeší dimenze statických a technických částí stavby a stavební detaily

Výrobní / dílenská dokumentace / plán výroby a technologie výstavby  - tuto část řeší dodavatel stavby tak, aby byly dodrženy správné technologické postupy a časové vazby

Projekt změny stavby před dokončením - v případě změn v průběhu stavby pro stavební úřad doplňuje projekt těchto změn včetně souhlasů dotčených správců a organizací

Projekt skutečného provedení stavby - zpracovává dodavatel stavby, dokumentuje reálný stav na základě zaměření skutečného stavu, neobsahuje profese. Pokud jsou změny natolik rozsáhlé, že je třeba řešit i změny dílčích profesních projektů, je nutno zpracovat projekt změny stavby před dokončením.

Honorář za projekt

Výše honoráře je závislá na:

Interaktivní výpočet ceny projektu - (Připravuje se)

prozatím

KALKULAČKA CENY PROJEKTU

Na projekty podle kalkulačky poskytujeme slevy podle rozsahu projektových fází a dále individuální slevy.

Pro poskytnutí slev preferujeme osobní pohovor s klientem.

Aktuálně

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Projekty

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Úvodní stránka

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

10.03.2017 12:08
10.03.2017 12:07
Stávající stav
10.03.2017 12:06
10.03.2017 12:06