Klidová zóna Ryneček - část 5. Osobní poznámka k zádávání zakázek a jejich přípravě

09.09.2015 02:14

Fáze ZADÁNÍ,  je u projektu jednou z nejpodstatnějších, ne-li vůbec nejdůležitější. Pokud si správně položíme otázku, najdeme snadněji odpověď. Existuje mnoho blbých řešení, ale jen jediné je to správné. Investor, ať je to budoucí majitel rodinného domu, chce splnit svoje představy. Nebo developer, který musí při zadání rozhodnout budoucích požadavcích svých klientů. V případě veřejného sektoru je tato zodpovědnost přenášena pro stovky a tisíce lidí. Formulace zadání musí na jedné straně nastínit představu, vymezit rozsah (mantinely financí, prostoru a variantnosti) a současně musí umožňovat architektovi prostor pro návrh. Nemůže být striktním předpisem. Existuje spousta nesmyslně volných zadání, kde pro očekávání zázračného spásného návrhu nebyl stanoven ani finanční rozsah díla.  stejně jako mnoho příkladů, kdy se zadavatel cítí být více "architektem" a snaží se používat projektanta jako nástroj pro "přemalování" svých představ. Ostatně pokud si lékař bude opravovat auto, zedník vyrábět nábytek a úředník projektovat,... tak všichni dohromady uděláme...prd.

Občané nemohou navrhovat, ale měli by se aktivně zapojit, nemohou projektovat, ale mohou nastínit pocitový stav, vlastní potřeby a tendenci. 

Genius Loci vnímají občané jinak než projektant a jsou v tomto nezastupitelní.

Projektant má zase svoji odbornost, zkušenosti a tvůrčí invenci. Oba vlivy se nemohou zastupovat, natož aby byly ve vztahu podřízenosti.

Participace veřejnosti na projektu nevyřeší jedna anketa nebo dotazník. Projekt ve fázi studie nebo částečné rozpracovanosti by se měl veřejně představit a obhájit. Aby tato fáze nekolidovala s průběhem dotačních řízení je nutno takové projekty zpracovávat s předstihem.
Zadávat projekty jako reakci na vypsaný dotační titul vede většinou k podhodnocení přípravy a hektickému neústrojnému zadání a dopředu projekt velmi hadicapuje.

1. část - historické souvislosti

2. část - zadání

část 3 - filozofie projektu

část 4. - obavy a otazníky