Klidová zóna Ryneček - část 3. Filosofie návrhu

21.08.2015 02:08

Na počátku jsme se zamysleli nad tím, že hřiště nemusí být jenom pouhým místem zábavy a her, ale také místo pro vzájemná setkávání sousedů, maminek dětí, ale také generací. Tento druh veřejného prostoru má mnohem intimnější charakter než třeba náměstí a může lépe působit výchovně  ve vzájemném chápání a respektování člověka člověkem, seniora juniorem atd. Symbolikou tohoto mezigeneračního spojení je chodníkový pás (technicky řečený povalový chodník, tesařsky "haťák"), na který jsou jako na náhrdelník navlečeny plošiny s cvičebními prvky pro seniory. Současně tento chodník vymezuje hranici dětského hřiště. Altán, který je umístěn uprostřed situace je jakýmsi společenským centrem celého areálu a v něm by měla být integrační funkce areálu koncentrovaná nejvíce.

Aktivní senior v 70+

V současné společnosti se neustále zvyšuje procentuální podíl seniorské generace a na tuto tendenci si musíme nejen zvykat, a současně se na ni připravovat.  Sportovní vyžití na rekreační úrovni vyhledává stále větší skupina lidí nad 50 let. Hranice aktivního seniorského života se posunují mnohdy až za hranici sedmi křížků. Není vůbec neobvyklé, že i fyzicky náročným aktivitám, jako třeba lyžování se věnuje sportovec, který na sjezdovce zaučuje svoje vnoučata.

Věříme v dialog, výchova příkladem

Pokládáme za důležité, že i mladí by měli být častěji ve styku se seniory, aby mohlo docházet ke vzájemným kontaktům a komunikaci. Možná, že i náš pohled je trochu starosvětský, ale věříme, že fungující a živou společnost mohou tvořit jen lidé ochotní k vzájemnému dialogu a to přímému, ne jen virtuálníu na internetu, v mobilech a  na sociálních sítích.

Dětská hřiště  a venkovní posilovny jsou ideálním místem, kde se rozdílné generace nejenom setkávají, ale mohou si být vzájemně příkladem, oporou a kde se vzájemně poznávají.  Chtěli bychom pomoci odbourat klišé: "Kdo je starý, je ošklivý a zlý." Naopak ho nahradit: "Kdo je starší, může být moudrý a laskavý."

Hřiště pro všechny

Venkovní posilovací stroje jsou sice upraveny pro rekreační sportování a možnostem seniorů. Neznamená to ovšem, že je mohou využívat výhradně senioři. Z podobných realizací víme, že tato cvičidla jsou zajímavou atrakcí pro děti a běžným sportovcům mohou sloužit pro uvolnění intenzivně namáhaných svalů po tréninku nebo pro předtréninkové zahřátí.

Klidová zóna bude DEPEM cyklostezky

Klidová zóna by se měla stát i zázemím pro provoz přilehlé cyklostezky a věříme, že návštěvnické spektrum se rozroste o cyklisty, běžce, chodce a in-line. Pro ně je zde připraveno pítko s pitnou voudou.  Čím bude širší návštěvnické spektrum, tím vyšší zde bude veřejná kontrola.

Koncert v Klidovce? Proč ne.

Palubová povalová podlaha před altánem by mohla sloužit  pro uspořádání malých kulturních či společenských akcí. Lokalita určitě není vhodná pro pořádání rockových koncertů, ale jistě by mohla sloužit pro prezentaci hudebních škol, besídek, nebo malých divadelních scén.

1. část - historické souvislosti

2. část - zadání

část 4. - obavy a otazníky

část 5 - osobní poznámka k zadávání zakázek

KLIDOVÁ ZÓNA RYNEČEK - popis projektu

10.03.2017 11:59
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>